Internationellt

Prästlönetillgångar i Västerås stift har sedan mitten av 2000-talet varit med och startat skogsplantage i Mocambique. Investeringarna drivs på kommersiella grunder även om de också har positiva effekter för utvecklingen i de områden där de finns. Skogsplaneringen skedde fram till 2014 inom ramen för den Sverige-baserade investeringsfonden Global Solidarity Forest Fund (GSFF). 2014 fusionerade GSFF med det norska bolaget Green Resources AS (GRAS). Det sammanslagna företaget har verksamhet i Mocambique, Tanzania och Uganda. Förutom skogsplantage har det nya bolaget även enklare industri i form av sågverk, brikettillverkning mm. Prästlönetillgångar i Västerås är sedan fusionen en minoritetsaktieägare i GRAS.

TOP