Vindkraft - Markavtal

Prästlönetillgångar i Västerås stift har tecknat markavtal för vindkraft enligt nedanstående.
Ett tecknat markavtal för vindkraft innebär att projektören har rätt att påbörja en tillståndsprocess. En tillståndsprocess behöver inte per automatik innebära att det blir en vinskraftsetablering. Se processbeskrivning.

 Tidsaxel vindkraft markavtal

 

Markavtal för potentiella vindkraftverk i Siggebohyttan, fastigheten Dyrkatorp 1:2 i Lindesbergs kommun har tecknats med Eolus vind.

Karta i olika format för nedladdning:
Vindomrade_Siggebohyttan Pdf
Vindomrade_Siggebohyttan JPG
Vindomrade_Siggebohyttan PNG

 

 

TOP