Skog

Förvaltning av skog är den största verksamhetsgrenen. Prästlönetillgångar i Västerås stift (inkl. VSSAB) har 44 008 ha produktiv skogsmark, varav ca 3 700 ha är avsatta för naturvård och ca 1300 ha lämnad som generell hänsyn i samband med avverkningar. De största innehaven är belägna i områdena kring Ramsberg, Storå och Högfors i Örebro län, samt Söderbärke och Bösjön (3 mil N Mora) i Dalarnas län.

bsjn

Virkesförrådet var 1 januari 2015 på den brukade arealen (40226 ha) ca 4,17 milj m3sk vilket motsvarar ett medelvirkesförråd på ca 104 m3sk/ha.
Den totala avverkningen under 2014 var ca 137000 m3fub, varav ca 76 % slutavverkning.

Under 2013 markbereddes 442 ha, planterades 354 ha, såddes 9 ha, röjdes 969 ha, gallrades  658 ha och slutavverkades 420 ha.

diagram skog virke 500

Stiftet är indelat i två geografiska distrikt, där driften leds av stiftsskogvaktarna tillsammans med planerare.

TOP