Skog

Förvaltning av skog är den största verksamhetsgrenen. Prästlönetillgångar i Västerås stift har 43 741 ha produktiv skogsmark, varav ca 4 198 ha är avsatta för naturvård. De största innehaven är belägna i områdena kring Ramsberg, Storå och Högfors i Örebro län, samt Söderbärke och Bösjön i Dalarnas län.

Virkesförrådet var 1 januari 2021 på den brukade arealen (37 823 ha) ca 3,9 miljoner m3sk vilket motsvarar ett medelvirkesförråd på ca 103 m3sk/ha.
Den totala avverkningen under 2020 var ca 149 000 m3fub, varav ca 72 % föryngringsavverkning.

Under 2020 markbereddes 425 ha, planterades 372 ha, röjdes 1103 ha, gallrades 715 ha och föryngringsavverkades 514 ha.

diagram skog virke 500

Stiftet är indelat i två geografiska distrikt, där driften leds av stiftsskogvaktarna tillsammans med planerare.

TOP