Vindkraft

Vind
 

Det finns goda förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb.
 
Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben” baserat på ny förnybar elproduktionsteknik på att ta form. Vinden kan bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle.
 
I Sverige fanns 2017 en installerad effekt på knappt 6 600 MW som producerade ca 17.6 TWh. Utbyggnaden fortsatte under 2018.
 
Teknikutvecklingen har gjort att vindkraften i dag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion. Sedan 1980-talet har priset för el producerad med vindkraft sjunkit med 80 procent till följd av att vindkraftverken blivit både större och effektivare
 
Prästlönetillgångarnas engagemang i vindkraft
Satsningar inom förnybar energi inklusive vindkraft är en viktig del i Prästlönetillgångarnas långsiktiga utveckling. Vi vill både när så passar upplåta mark i bra vindlägen, men även investera direkt och indirekt i vindkraftsproduktion. Vi är medlem i Vindela Ekonomisk Förening och delägare i Dala Vind AB samt äger ett halvt vindkraftverk.
 
Befintliga vindkraftverk på mark ägd av PLT
På PLT-mark står i dagsläget ett vindkraftverk. O2 Vindkompaniet i Mörbylånga har ett verk på fastigheten Häradsarvet 196:1 i Mora kommun. På Fjällberget, strax väster om Grängesberg på fastigheten Smaltjärnsröjningen 3:2 i Ludvika kommun, uppför Stena Renewable under 2019 tre vindkraftverk.
 
På Enviksberget, Svärdsjö kyrkby 8:1 i Falu kommun, uppför Arise 9 vindkraftverk under 2019. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs som i sin tur ligger omkring 40 km nordost om Falun.
 
Arrendeavtal för vindkraftverk på Siggebohyttan, Dyrkatorp 1:2 i Lindesbergs kommun har tecknats med Eolus vind.
 
Vi välkomnar synpunkter och förslag på vindkraftsetablering. Alla synpunkter är värdefulla och kommer sammanställas och lämnas till projektören.

 
För att lämna synpunkter kontakta oss i första hand via brev eller mail.
Adress: Prästlönetillgångar i Västerås Stift, Olbergavägen 15, 734 92  Hallstahammar.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karta i olika format:

Filer för nedladdning
Vindomrade_Siggebohyttan Pdf
Vindomrade_Siggebohyttan JPG
Vindomrade_Siggebohyttan PNG

TOP